Kijk nog eens naar uw schuldportefeuille!

Dankzij de betalingsvoorspellingen van Artificiële Intelligentie en specifieke risico- en klantprofileringsalgoritmen stelt onze oplossing u in staat om regelmatig de gezondheid van uw debiteurenportefeuille te beoordelen en te bepalen welke acties op korte en middellange termijn moeten worden ondernomen. De acties kunnen zowel betrekking hebben op klantrelaties als op de incasso- of cashstrategie.We berekenen een aantal financiële indicatoren en voorspellingen die we integreren in de verschillende onderdelen van de oplossing.

Onze oplossing

Onze verschillende componenten kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt. Samen bieden ze een geïntegreerde oplossing die u zal helpen bij uw dagelijkse beslissingen en acties.

Dashboard

Beoordeel het risico van uw debiteurenportefeuille en identificeer echte betalingsproblemen.
In ons dashboard kunt u de verschillende betalingsgewoontes van uw klanten onderscheiden, evenals hun variaties in de tijd op de middellange en korte termijn. Klanten die risico's lopen, worden aangeduid en ingedeeld op basis van verschillende typologieën. U vindt er ook een tabel met de voorspelde inningen van klanten en hun afwijking van de voorspellingen. Een drill down geeft gedetailleerde informatie tot op het diepste niveau.

Alerts

Wees altijd op de hoogte van gebeurtenissen die onmiddellijke aandacht vereisen
Het alarmsysteem is bewust gecentraliseerd om het beheer ervan te vergemakkelijken en tegelijkertijd een gedecentraliseerd gebruik per functie, gebruiker of component mogelijk te maken. Het systeem is gebaseerd op alle eigen gegevens van de applicatie. Het is ook bedoeld om externe gegevens uit verschillende bronnen, zoals bijvoorbeeld ratingbureaus, op te nemen. De historiek van de alarmen wordt bijgehouden om de evolutie ervan in de tijd te kunnen volgen en om de globale evolutie van de klantenportefeuille te kunnen meten.

Simulations and strategy

Define the recovery objectives and simulate the different possible strategies in orderto obtain an optimum result.
You can define different objective types for the current period. These can be amounts to be recovered, losses to be limited, or optimization of other financial indicators, for example. Once determined, the objectives can then be brokendown by different organizations or people. Simulate different collection strategies and immediately measure the impact on the objectives set.

Priority management

Richt uw inspanningen en die van uw team daar waar de impact het meest in overeenstemming is met de gevolgde strategie.
Het optimaliseren van de inspanningen van uw medewerkers op het gebied van incasso is zeker een van uw prioriteiten, het is ook de onze. Een klant is te laat met betalen, moet er echt iets gebeuren? Hoe groot is de kans dat de zaak zonder tussenkomst wordt opgelost? Welke inningsstrategie u ook kiest, met welke klant moet u beginnen en waarom? Welke gevolgen zullen de genomen maatregelen hebben voor de gestelde doelen? Dit zijn de vragen die onze oplossing kan beantwoorden.

Next Best Actions

Automatiseer het actievoorstel volgens de context van de klant
Zodra de hoofdprioriteiten van het werk zijn vastgesteld, kunt u met onze “rule based engine”besluiten om een reeks standaardacties te configureren voor de gebruiker die verantwoordelijk is voor het terugvorderen van facturen. De acties worden direct bepaald aan de hand van de betalings- en risicokenmerken van de klant en de handelscontext van de klant en de aard van de relatie met uw bedrijf.

Comparison

Isoleer klanten of klantgroepen met atypisch gedrag en vergelijk ze met gegevens uit een bepaald marktsegment.
U wilt de betalingsgewoontes of het risico van uw klanten vergelijken volgens verschillende segmentaties (geografie, verbruikte producten of diensten, andere). Definieer de sleutels waarvoor de betalings- en risicoanalyses moeten worden uitgevoerd en onze applicatie zal deze vervolgens gebruiken voor eventuele nieuwe berekeningen en analyses. We kunnen ook klanten isoleren voor wie het betalingsgedrag atypisch is voor de betreffende segmenten.

De voordelen van onze oplossing zijn talrijk.

Vanuit zakelijk oogpunt profiteert u van een beter zicht op uw debiteurenportefeuille.
U kunt de te nemen maatregelen beter als prioriteit aangeven om de vorderingen zo efficiënt mogelijk te innen.

De op basis van voorspellende gegevens berekende indicatoren stellen u in staat om uw incassomanagement te 'dynamiseren' en eerder in te grijpen bij uw klanten.  

Vanuit het oogpunt van de gebruiker is onze oplossing snel te implementeren, eenvoudig te gebruiken, online toegankelijk en zonder complexe integratie met backoffice-toepassingen voor onmiddellijke operationele resultaten.

Contacteer ons

Ze vertrouwen ons

Wil u er meer over weten ?
Neem contact op met ons !

Merci pour votre message ! Nous vous répondrons sous peu.
Oops! Something went wrong while submitting the form.